Vennehilsen!
Gaver
Hjem
2
Min vennehilsen fra meg til deg
Tusen takk Majse
Tusen takk Marit
Tusen takk Gunny
Tusen takk Inge
Tusen takk Anita
Til side 1
Tusen takk Unni