2018
Vinter/Jul
Gaver
Hjem
På dette kortet har vi alle satt på en tube hver
Tusen takk Anita
Tusen takk Astrid
Tussen takk Gunny
Tusen takk Berit
Tusen takk Gerda
Tusen takk Ketty
Tusen takk Marit
Tusen takk Pia
Tusen takk Anita
Tusen takk Marit
Tusen takk Ketty
Tusen takk Berit
Tusen takk Gunny
Tusen takk Astrid
Tusen takk Pia
Tusen takk Gunny
Tusen takk Berit
Tusen takk Marit
Tusen takk Ketty
Tusen takk Anita
Tusen takk Astrid
Tusen takk Anita
Tusen takk Berit
Tusen takk Ketty
Tusen takk Marit
Tusen takk Pia
Tusen takk Gittan
Tusen takk Pia
Tusen takk Astrid
Tusen takk Gerda
Tusen takk Ketty
Tusen takk Gunny
Tusen takk Marit
Tusen takk Pia
Tusen takk Gerda
Tusen takk Gittan
Tusen takk Anita
Tusen takk Marit
Tusen takk Astrid
Tusen takk Ketty
Tusen takk Gunny
Tusen takk Kia
Tusen takk Ewa
Tusen takk Inge-Lise
Tusen takk Bente
Tusen takk Berit
Tusen takk Lillian
Tusen takk Sonja
Tusen takk Anka
Tusen takk Bente
Tusen takk Jytte
Tusen takk Jonna A
Tusen takk Karin W
Tusen takk Ketty
Tusen takk Majse
Tusen takk Wanda
Tusen takk Minna
Tusen takk
Tusen takk Liv
2017