2020
Vinter/Jul
Gaver
Hjem
Tusen takk Kia
Tusen takk Pia
Tusen takk Bodil
Tusen takk Ewa
Tusen takk Bodil
Tusen takk Aage
Tusen takk Astrid
Tusen takk UllaChris
Tusen takk Kathe
Tusen takk Minna
Tusen takk Birte
Tusen takk Susanne
Tusen takk Anka
Tusen takk Marit
Tusen takk Ingemo
Tusen takk Netten
Tusen takk Marit
Tusen takk Aage
Tusen takk Berit
Tusen takk Pia
Tusen takk Netten
Tusen takk Karin W
Tusen takk Inge H
Tusen takk Kia
Tusen takk UllaChris
Tusen takk Ewa
Tusen takk Netten
Tusen takk Marit
Tusen takk Berit
Tusen takk Bodil
Tusen takk Ewa
Tusen takk Kia
Tusen takk Netten
Tusen takk Pia
Tusen takk UllaChris
Tusen takk Gerda
Tusen takk Marit
Tusen takk Marit
Tusen takk UllaChris
Tusen takk Kia
Tusen takk Ewa
Tusen takk Berit
Tusen takk Berit
Tusen takk Netten
Tusen takk UllaChris
Tusen takk Kia
Tusen takk Gerda
Tusen takk Netten
Tusen takk Aurora
Tusen takk Jonna
Tusen takk Inge H
Tusen takk Karin W
Tusen takk Ewa
Tusen takk Marit
2019
Tusen takk Netten
Tusen takk Berit
Tusen takk Kia
Tusen takk Pia
Tusen takk Wanda
Tusen takk Nette
Tusen takk Minna
Tusen takk Kathe
Tusen takk Nette
Tusen takk Rita
Tusen takk Lene
Tusen takk Vigdis
Tusen takk Aage